Czarny Dunajecul. Kamieniec Dolny 41
Kontakt:Prezes - Andrzej Turaj tel.: 516 019 375

tenerzy + sponsor

NASI SPONSORZY

Dziękujemy za wsparcie.

PATRONAT MEDIALNY

NASI TRENERZY

ZATRUDNIAMY PROFESJONALNYCH I WYKWALIFIKOWANYCH TRENERÓW
https://wislaczarnydunajec.pl/wp-content/uploads/2021/04/logo1.png

TEST!TEST

AP WISŁA CZARNY DUNAJEC

TEST!TEST

AP WISŁA CZARNY DUNAJEC

TEST!TEST

AP WISŁA CZARNY DUNAJEC

TEST!TEST

AP WISŁA CZARNY DUNAJEC

TEST!TEST

AP WISŁA CZARNY DUNAJEC

TEST!TEST

HISTORIANASZEJ AKADEMI

Akademia Piłkarska Wisła Czarny Dunajec powstała 15 lutego 2013. Statutowym celem Akademii jest podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienia wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie.

Akademia podejmuje liczne działania w celu planowania i organizacji życia sportowego członków klubów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe, uczestniczy w licznych imprezach sportowych.

Organizuje zajęcia sportowe w celu wszechstronnego rozwoju sprawności  fizycznej i umysłowej członków klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym.

Akademia organizuje liczne wyjazdy rodzinne na mecze ligowe oraz Reprezentacji Polski, organizuje również obozy szkoleniowe dla dzieci i młodzieży.

Poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Akademii dzieci kształtują pozytywne cechy charakteru i osobowości.

Osoby reprezentujące zarząd akademii:

  • Andrzej Turaj
  • Jacek Hodorowicz

Wszystkich sympatyków Akademii Piłkarskiej Wisła Czarny Dunajec serdecznie zachęcamy do czynnego wspierania i uczestniczenia w życiu naszej organizacji poprzez złożenie deklaracji Członkowskiej.

Członkiem zwyczajnym Akademii zgodnie ze Statutem może zostać osoba pełnoletnia, która złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd Akademii.

Status członka zwyczajnego Akademii zapewnia prawo głosu w trakcie Walnych Zebrań co umożliwia realny wpływ na działalność i rozwój Akademii.

https://wislaczarnydunajec.pl/wp-content/uploads/2021/03/certyfikat3-160x160.png
https://wislaczarnydunajec.pl/wp-content/uploads/2021/03/certyfikat1-2-160x160.png
https://wislaczarnydunajec.pl/wp-content/uploads/2021/03/certyfikat2-160x160.png
https://wislaczarnydunajec.pl/wp-content/uploads/2021/03/inner_service-1.jpg

AP WISŁA CZARNY DUNAJEC

Profesjonalna Akademia Piłkarska dostępna dla każdego. Dołącz do nas i wspólnie twórzmy rodzinę APW
https://wislaczarnydunajec.pl/wp-content/uploads/2021/03/logo_male.png
© Copyright Vee!Gate 797 688 947

INFORMACJE

ADRES

ul. Kamieniec Dolny 41
34-470 Czarny Dunajec
NIP: 735-285-67-61

KONTAKT

Prezes – Andrzej Turaj
tel.: 516 019 375
Wiceprezes Jacek Hodorowicz
tel.: 501 651 541
Wiceprezes Maksymilian Sobula
tel.: 500 600 162
Koordynator – Łukasz Pazurkiewicz
tel.: 511 047 234
e-mail:
biurowislaczarnydunajec@gmail.com
---
Kontakt do trenerów w zakładce "kontakt"