Czarny Dunajecul. Kamieniec Dolny 41
Kontakt:Prezes - Andrzej Turaj tel.: 516 019 375

Akademia

Zobacz w skrócie jak powstała nasza Akademia
https://wislaczarnydunajec.pl/wp-content/uploads/2021/04/inner_illustration_03-2.png

AKADEMIA PIŁKARSKA
WISŁA CZARNY DUNAJEC

W naszej akademii mamy ponad 246 zawodników !

Akademia Piłkarska Wisła Czarny Dunajec powstała 15 lutego 2013. Statutowym celem Akademii jest podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienia wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie.

Akademia podejmuje liczne działania w celu planowania i organizacji życia sportowego członków klubów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe, uczestniczy w licznych imprezach sportowych.

Organizuje zajęcia sportowe w celu wszechstronnego rozwoju sprawności  fizycznej i umysłowej członków klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym.

Akademia organizuje liczne wyjazdy rodzinne na mecze ligowe oraz Reprezentacji Polski, organizuje również obozy szkoleniowe dla dzieci i młodzieży.

Poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Akademii dzieci kształtują pozytywne cechy charakteru i osobowości.

Osoby reprezentujące zarząd akademii:

  • Andrzej Turaj
  • Jacek Hodorowicz

Wszystkich sympatyków Akademii Piłkarskiej Wisła Czarny Dunajec serdecznie zachęcamy do czynnego wspierania i uczestniczenia w życiu naszej organizacji poprzez złożenie deklaracji Członkowskiej.

Członkiem zwyczajnym Akademii zgodnie ze Statutem może zostać osoba pełnoletnia, która złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd Akademii.

Status członka zwyczajnego Akademii zapewnia prawo głosu w trakcie Walnych Zebrań co umożliwia realny wpływ na działalność i rozwój Akademii.

https://wislaczarnydunajec.pl/wp-content/uploads/2021/03/certyfikat3-160x160.png
https://wislaczarnydunajec.pl/wp-content/uploads/2021/03/certyfikat1-2-160x160.png
https://wislaczarnydunajec.pl/wp-content/uploads/2021/03/certyfikat2-160x160.png

AP WISŁA CZARNY DUNAJEC

Profesjonalna Akademia Piłkarska dostępna dla każdego. Dołącz do nas i wspólnie twórzmy rodzinę APW
https://wislaczarnydunajec.pl/wp-content/uploads/2021/03/logo_male.png
© Copyright Vee!Gate 797 688 947

INFORMACJE

ADRES

ul. Kamieniec Dolny 41
34-470 Czarny Dunajec
NIP: 735-285-67-61

KONTAKT

Prezes – Andrzej Turaj
tel.: 516 019 375
Wiceprezes Jacek Hodorowicz
tel.: 501 651 541
Wiceprezes Maksymilian Sobula
tel.: 500 600 162
Koordynator – Łukasz Pazurkiewicz
tel.: 511 047 234
e-mail:
biurowislaczarnydunajec@gmail.com
---
Kontakt do trenerów w zakładce "kontakt"